English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

Pleidleisiwch

BETH YDY GWOBRAU PRENTISIAETHAU?

Mae Busnes@LlandrilloMenai ynghyd â Chonsortiwm DSW GLLM a'r Consortiwm yn cynnal seremoni flynyddol i Wobrwyo Prentisiaid – er mwyn cydnabod cyfraniad prentisiaid arbennig yn y gweithle a'r economi yn ehangach. Bydd pob un o'r prentisiaid buddugol yn ennill teitl Prentis y Flwyddyn eu maes ynghyd â gwobr ariannol. Cyhoeddir enwau'r enillwyr yma, bob dydd rhwng 23 a 29 Mai.

HELPWCH NI DDEWIS YR ENILLWYR

Eleni, cynhelir y gwobrau i brentisiaethau ar-lein, ar y wefan hon. Ar y tro cyntaf byddwn yn gwahodd y rhai a enwebwyd, eu ffrindiau, teuluoedd, eu cyflogwyr a'r gymuned ehangach i'n cynorthwyo i ddewis Prentisiaid y Flwyddyn drwy gymryd rhan mewn pleidlais gyhoeddus. Mae bwrw eich pleidlais yn hawdd, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dilyn y ddolen isod a phleidleisio. Gallwch bleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd ym mhob categori. Gallwch bleidleisio hyd at 12 Mai.

Pictured above are the winners of the 2020 Apprenticeship Awards which took place in early March 2020.

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

CONSORTIWM Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai