English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

Yr enillwyr

BETH YDY GWOBRAU PRENTISIAETHAU?

Mae Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai yn cynnal Seremoni Gwobrau Prentisiaethau blynyddol, sy’n cydnabod prentisiaid dawnus am eu cyfraniad rhagorol i’w gweithle a thu hwnt.


DARGANFYDDWCH FWY AM Y PRENTISIAID BUDDUGOL

Cliciwch ar y delweddau isod i gwrdd â'r enillwyr a gwylio eu fideos.

Prif noddwyr

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

CONSORTIWM Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai

Mwy am ein partneriaid
manual override of alt text