English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gwallt a Harddwch

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Caroline Bailey

The Barber Shop by Nashka Ealand Mwy am Caroline Bailey
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gwallt a Harddwch

Caroline Bailey

The Barber Shop by Nashka Ealand

Mae cyfraniad Caroline yn cael ei werthfawrogi’n arw yn y gweithle gan ei chyflogwr 'The Barber Shop by Nashka Ealand'. Mae hi’n berson llawn cymhelliant ac yn unigolyn gweithgar. Mae hi’n cael ei chydnabod am ei sgiliau barbwr a’i pherthynas â chwsmeriaid. Mae ei gwaith bob amser o safon uchel, ac mae hi’n wynebu heriau mewn ffordd dawel a diffwdan gan gynnig gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Yn ystod ei hyfforddiant gwnaeth Caroline yn siŵr ei bod yn cyrraedd ei thargedau ac er i’r diwydiant barbwr gael ei daro’n galed gan gyfyngiadau Covid 19, roedd agwedd Caroline tuag at ennill ei chymhwyster bob amser yn gadarnhaol ac yn llawn cymhelliant.

Yn ystod y cyfnodau clo llwyddodd Caroline i barhau i ddysgu trwy ymuno â’r sesiynau theori o bell, a llwyddodd i ennill tystysgrifau ymwybyddiaeth o ddiheintio ar gyfer y diwydiant er mwyn sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer ei chwsmeriaid wrth iddynt ddychwelyd i siop y barbwr.

manual override of alt text

Stephanie Bull

The Hair Shack Mwy am Stephanie Bull
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gwallt a Harddwch

Stephanie Bull

The Hair Shack

Mae Stephanie yn ddysgwr angerddol, llawn cymhelliant sydd wedi rhoi cant y cant trwy gydol ei phrentisiaeth Lefel 3 gan ddod â hi gam yn nes at gyflawni ei nod o ennill gwobr yr aseswr yn y pen draw.

Er ei bod yn fam brysur i blentyn ifanc iawn ac yn rhedeg ei siop farbwr ei hun 'The Hair Shack', roedd Steff yn hollol ymrwymedig i’w phrentisiaeth. Mynychodd bob sesiwn, a llwyddodd i ennill ei holl sgiliau hanfodol.

Er ei bod yn brentis ei hun, darparodd Steph gyfleoedd i brentisiaid eraill a thros y blynyddoedd mae hi wedi eu harwain ac wedi rhoi sgiliau a gwybodaeth iddynt. Dyma lle sylweddolodd y gwerth mewn trosglwyddo sgiliau i eraill ac roedd hyn wedi’i hysgogi i weithio tuag at ennill cymhwyster aseswr.

Mae cyfraniad Steph yn cael ei werthfawrogi’n arw gan ei chyflogwyr yn y gweithle am ei bod hi’n weithiwr cefnogol a gweithgar yn ogystal â bod yn awyddus i ymgyfarwyddo â’r sgiliau a’r tueddiadau mwyaf diweddar yn y diwydiant.

manual override of alt text

James Vaughan

triniwr gwallt hunangyflogedig Mwy am James Vaughan
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gwallt a Harddwch

James Vaughan

triniwr gwallt hunangyflogedig

Mae James wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2, 3 4 mewn trin gwallt a hefyd cymhwyster lefel 2 mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid. Cwblhaodd yr holl dasgau a wnaeth ar gyfer ei brentisiaeth yn brydlon ac i safon eithriadol o uchel.

Ar hyn o bryd mae’n driniwr gwallt hunangyflogedig, mae gan James gleientiaid selog. Yn un i beidio â gorffwys ar ei rwyfau, mae wedi dechrau nawr ar yrfa newydd mewn nyrsio gan barhau hefyd i weithio yn y salon.

Yn ddiweddar treuliodd James gyfnod yn yr Ysbyty ond er gwaethaf hyn mae wedi parhau i astudio ar gyfer ei gymhwyster trin gwallt yn ogystal â’i gymhwyster nyrsio. Mae’n benderfynol o lwyddo yn y ddau faes iddo gael datblygu ei alluoedd a datblygu ymhellach yn yrfaol.

Gweler ein henillwyr blaenorol