English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

PRENTIS Y FLWYDDYN

YN ÔL

Amdan y wobr

Mae Prif Brentis y Flwyddyn yn cael ei ddewis gan banel o arbenigwyr Dysgu Seiliedig ar Waith o Busnes@LlandrilloMenai a Chonsortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar 08 Chwefror yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2022.
Noddwyd Gan

Babcock International Group

Mae Babcock yn un o brif ddarparwyr y gwasanaethau peirianegol cymhleth sy'n achub bywydau, diogelu cymunedau ac amddiffyn ein gwlad.

Rydym yn canolbwyntio ar dair marchnad a reoleiddir yn fanwl – amddiffyn, y gwasanaethau brys a gwasanaethau niwclear sifil. Trwy hyn, rydym yn darparu gwasanaethau hanfodol ac yn rheoli asedau cymhleth yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Rydym yn bartner dibynadwy sy'n deall bod cyfraniad ein technoleg, ein harbenigedd, ein hisadeiledd a'n hasedau'n hollbwysig i lwyddiant ein cwsmeriaid.

Gyda'i arbenigedd diguro, mae Babcock Aviation yn darparu gwasanaethau hanfodol ym maes hedfanaeth i'r sector sifil a'r sector amddiffyn

Gweler ein henillwyr blaenorol