English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Manwerthu & Gwasanaethau Cwsmeriaid

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Shannon Rees Evans

Yours Clothing Mwy am Shannon Rees Evans
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Manwerthu & Gwasanaethau Cwsmeriaid

Shannon Rees Evans

Yours Clothing

Gwnaeth Shannon gynnydd ardderchog ar ei phrentisiaeth er gwaetha'r ffaith iddi fynd ar ffyrlo yn ystod y cyfnod pan gaewyd y siop ble roedd hi'n gweithio yn ystod y pandemig.

Llwyddodd i barhau i wneud cynnydd da yn y gweithle ac ennill dyrchafiad i swydd oruchwylio â chyfrifoldebau rheoli. Mae hi wedi bod yn ddigon anodd ar Shannon, mae hi wedi goresgyn nifer o rwystrau personol fyddai wedi llethu unigolyn llai penderfynol.

Magodd Shannon lawer o hyder a hunan-barch ar ôl cwblhau'r brentisiaeth, roedd ysgol yn peri trafferth iddi ond diolch i'r rhaglen brentisiaethau ac agwedd benderfynol Shannon mae hi wedi gallu dechrau ar ei gyrfa gyda Yours Clothing.

manual override of alt text

Nikka Hughes

ISC Ltd Mwy am Nikka Hughes
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Manwerthu & Gwasanaethau Cwsmeriaid

Nikka Hughes

ISC Ltd

Yn ystod y pandemig cafodd Nikka, ynghyd â nifer o bobl eraill ei rhoi ar ffyrlo gan ei chyn-gyflogwr. Yn anffodus, pan ddychwelodd i'r gweithle, collodd Nikka ei swydd.

Yn ffodus iawn i Nikka, daeth o hyd i swydd gyda ISC Ltd, a thrwy hynny, cyfle i gwblhau ei phrentisiaeth Diploma Lefel 3 mewn rheoli Warysau a Storfeydd. Mae wedi dangos cryfder a gwir benderfyniad i lwyddo, ac wedi parhau i edrych ar ôl ei phlant a'i theulu yn ystod cyfnod anodd iawn.

Mae Nikka yn cael ei gweld yn aelod gwerthfawr o staff yn ei rôl newydd a nifer wedi gwneud sylwadau cadarnhaol am ei hagwedd broffesiynol a'i hymroddiad i'r gwaith.

Dywedodd cyflogwr Nikka ei bod hi'n gaffaeliad i'r cwmni oherwydd ei bod yn gallu cyflawni nifer o rolau gwahanol i safon foddhaol iawn.

Gweler ein henillwyr blaenorol