English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Cyflogadwyedd

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Milliecia Anderson

Mwy am Milliecia Anderson
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyflogadwyedd

Milliecia Anderson

Mae Millie wedi sicrhau swydd ei breuddwydion fel cymhorthydd meithrin, wedi iddi ddatblygu ei hyder a’i sgiliau ar gynllun cyflogadwyedd.

Trwy weithio gyda thiwtoriaid y coleg, mae wedi datblygu ei hymddiriedaeth a’i hunan-hyder i oresgyn rhwystrau ac wedi cwblhau Hyfforddeiaeth Lefel 1 mewn Sgiliau Gwaith, oedd yn cynnwys sesiynau ar ysgrifennu CV, technegau cyfweliad a sgiliau cyfathrebu.

Wedi rhai cyfweliadau aflwyddiannus, dysgodd Millie bwysigrwydd gwytnwch a pheidio rhoi fyny. Ceisiodd am swydd arall, mynychodd y cyfweliad ar ei phen ei hun, gan sicrhau swydd ei breuddwydion mewn meithrinfa.

manual override of alt text

Harry Dootson

Mwy am Harry Dootson
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyflogadwyedd

Harry Dootson

Mae Harry wedi ymateb i’r siomedigeth o gyflwr meddygol yn rhwystro ei uchelgais o ymuno â’r Lluoedd Arfog.

Ymchwiliodd i yrfaoedd amgen a gweithio’n galed ar y Rhaglen Hyfforddeiaeth, gan fod ar gael i gefnogi dysgwyr newydd a’u harwain ar eu rhaglen.

Gweithiodd Harry’n galed iawn pan roedd ar ei Hyfforddeiaeth Milwrol, a’i brif nod oedd i ymuno â’r Llynges Frenhinol fel tanforwr, ond oherwydd rhesymau meddygol bu’n aflwyddiannus gyda’i gais, felly trodd Harry i’w Gynllun B! Roedd yn gweithio rhan amser mewn tafarn yng Nghonwy, ac yn mwynhau ei rôl, felly penderfynodd ar brentisiaeth mewn lletygarwch. Mae Harry’n dal i obeithio gwireddu ei nod hir-dymor yn y dyfodol gan ymuno â’r Llynges Frenhinol.

Gweler ein henillwyr blaenorol