English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Diwydiannau'r Tir

YN ÔL

DEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Bethany Rozario

Celyn Vet Group, Holywell Mwy am Bethany Rozario
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau'r Tir

Bethany Rozario

Celyn Vet Group, Holywell

Gweithiodd Beth yn ddiflino drwy’r pandemig pryd bynnag y bo modd gwneud hynny. Roedd y ffyrlo yn anodd ar adegau ac yn ei gwneud hi’n anodd datblygu’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen i wneud y swydd.

Mae gan Beth natur ofalgar ac roedd yn poeni am ei ffrindiau a’i chydweithwyr oedd hefyd yn cael trafferth. Cymerodd lawer o hunanymholiad i ddod o hyd i’r hyder i ddechrau eto, dro ar ôl tro, yn dilyn pob cyfnod estynedig o amser i ffwrdd o’r swydd mae’n ei charu.

Mae Beth nid yn unig yn ddysgwr ysgogol iawn, sydd â diddordeb cyson mewn sut i wella ei sgiliau hi ei hun, mae hi hefyd yn chwaraewr tîm cryf, ac yn dod ag egni cefnogol a charedig i’w gweithle. Gellir dibynnu arni i weithio i safon ardderchog bob amser, ac i ddefnyddio yr hyn y mae wedi ei ddysgu i ddatblygu y practis cyfan ymhellach. Cefnogaf ei henwebiad ar gyfer Prentis y Flwyddyn yn gyfan gwbl.

manual override of alt text

Hannah Martland

Practis Milfeddygol Bodrwnsiwn Mwy am Hannah Martland
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau'r Tir

Hannah Martland

Practis Milfeddygol Bodrwnsiwn

Ysgogodd marwolaeth ei mam i Hannah ddilyn ei breuddwydion ac i hyfforddi fel nyrs filfeddygol.

Mae wedi parhau i herio ei hun, i wneud cynnydd yn ei gyrfa ac i redeg ei thyddyn tra’n gweithio ac astudio.

Mae Hannah yn parhau i gefnogi ac ysbrydoli eraill o’i chwmpas o fewn y clinig gyda’i hymagwedd bositif a hamddenol.

manual override of alt text

Elin Williams

A.R. & E.R. Jones, Fferm Hendy, Caernarfon Mwy am Elin Williams
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau'r Tir

Elin Williams

A.R. & E.R. Jones, Fferm Hendy, Caernarfon

Mae Elin wedi gweithio yn Fferm Hendy ers tair blynedd ac yn aelod ymroddedig a chydwybodol o’r staff sy’n canolbwyntio’n arbennig ar iechyd a llesiant y da byw.

Mae’n dechrau gweithio am 5yb bob dydd i odro’r gwartheg ac yn cyfuno’r swydd hon gyda gweithio ar fferm ei theulu a rhentu tir ei hun ar Ynys Môn i fagu gwartheg.

Dywed cyflogwr Elin ei bod hi’n llawn cymhelliant i lwyddo mewn amaethyddiaeth sydd i’w weld yn ei hymroddiad a’i gwaith caled.

Gweler ein henillwyr blaenorol