English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Prif PRENTIS Y FLWYDDYN

YN ÔL

Amdan y wobr

Mae Prif Brentis y Flwyddyn yn cael ei ddewis gan banel o arbenigwyr Dysgu Seiliedig ar Waith o Busnes@LlandrilloMenai a Chonsortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.
Noddwyd Gan

Babcock Group

Mae Babcock yn un o brif ddarparwyr y gwasanaethau peirianegol cymhleth sy'n achub bywydau, diogelu cymunedau ac amddiffyn ein gwlad.

Rydym yn canolbwyntio ar dair marchnad a reoleiddir yn fanwl – amddiffyn, y gwasanaethau brys a gwasanaethau niwclear sifil. Trwy hyn, rydym yn darparu gwasanaethau hanfodol ac yn rheoli asedau cymhleth yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Rydym yn bartner dibynadwy sy'n deall bod cyfraniad ein technoleg, ein harbenigedd, ein hisadeiledd a'n hasedau'n hollbwysig i lwyddiant ein cwsmeriaid.

Gyda'i arbenigedd diguro, mae Babcock Aviation yn darparu gwasanaethau hanfodol ym maes hedfanaeth i'r sector sifil a'r sector amddiffyn.

Gweler ein henillwyr blaenorol