English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Diwydiannau Gwasanaethu

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Nia Edwards-Hughes

Elegance Hair & Beauty, Llandudno Mwy am Nia Edwards-Hughes
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau Gwasanaethu

Nia Edwards-Hughes

Elegance Hair & Beauty, Llandudno

Mae sgil, gwaith caled a phenderfyniad wedi gweld Nia yn goresgyn cyfres o rwystrau i redeg ei busnes ei hun tra hefyd yn gweithio i dîm dysgu yn y gweithle gwallt a harddwch y grŵp yn Llangefni.

Cwblhaodd Brentisiaeth mewn Gwaith Barbwr (Lefel 3) ymhell o flaen yr amserlen ac mae’n gweithio tuag at gymhwyster asesydd erbyn hyn, tra’n cyflogi staff yn ei busnes ei hun.

Er gwaethaf materion teuluol, mae Nia’n parhau i ffocysu ar ei gyrfa ddewisol ac yn cefnogi dysgwyr i ennill eu cymwysterau trîn gwallt tra’n parhau i weithio yn ystod y gyda’r nosiau a phenwythnosau yn ei salon.

manual override of alt text

Naomi Owen

Marsden's Barbers Mwy am Naomi Owen
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau Gwasanaethu

Naomi Owen

Marsden's Barbers

Ni adawodd Naomi i’r pandemig a’r ysgytwad o ddamwain beic modur ddifrifol ei brawd ei rhwystro rhag ennill ei Phrentisiaeth Sylfaen mewn Gwaith Barbwr (Lefel 2).

Tra’n cefnogi ei theulu wedi’r ddamwain, a adawodd ei brawd mewn coma ac angen llawdriniaeth ar yr ymenydd, llwyddodd i barhau i weithio, i fynychu’r coleg ac i gwblhau ei phrentisiaeth chwe mis un fuan.

Mae Naomi, sydd wastad wedi bod eisiau trîn gwallt, wedi symud ymlaen i Lefel 2 mewn Trîn Gwallt erbyn hyn ac yn bwriadu parhau i ddysgu er mwyn cynnig y safonau gorau posibl. Canmolwyd hi am ei hymroddiad, ei hymrwymiad a’i medrusrwydd gan ei chyflogwr a’i hasesydd.

manual override of alt text

Kelly Ann Hawkes

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Mwy am Kelly Ann Hawkes
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau Gwasanaethu

Kelly Ann Hawkes

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Dechreuodd Kelly ei Phrentisiaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lefel 2) ar ddechrau’r pandemig, tra’n gweithio fel gofalwr cymunedol gyda Tereen Ltd ac roedd hi’n edrych yn barhaus ar ffyrdd i wella safon y gofal oedd yn cael ei ddarparu i ddefnyddwyr gwasanaeth eiddil a bregus.

Enillodd ei Phrentisiaeth gyda marciau uchel, oedd yn gydnabyddiaeth ei bod hi wedi ymarfer yr hyn yr oedd hi wedi ei ddysgu. Cynorthwyodd cwblhau’r prentisiaeth iddi sicrhau swydd newydd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ble mae’n hyfforddi i fod yn barafeddyg.

Disgrifiodd Tereen Ltd Kelly fel “gofalwr da iawn” a dderbyniodd adborth positif gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u perthnasau. Dywedodd Tereen Ltd eu bod: “Yn drist iawn i’w gweld yn gadael i gymryd y cam nesaf yn ei gyrfa ond rydym yn hyderus y bydd yn gwneud yn dda yn ei rôl gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.”

Gweler ein henillwyr blaenorol