English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Cyfrifyddiaeth

YN ÔL

Llongyfarchiadau Samatha Dean, Prentis y Flwyddyn Cyfrifyddiaeth

Enwebwyd Sam gan Amanda Williams, darlithydd Busnes@LlandrilloMenai. Dywedodd Amanda:"Mae Sam wedi dangos ymroddiad, ac wedi symud i ddysgu drwy ddosbarthiadau ar-lein drwy gydol yr haf. Oherwydd yr ymroddiad hwnnw roedd hi'n barod i sefyll asesiad synoptig a ad-drefnwyd ar gyfer yr hydref. Pasiodd pob un o'r arholiadau ar y cynnig cyntaf ac enillodd radd Teilyngdod, cyflawniad arbennig. Mae Sam yn gwneud cynnydd ardderchog ar lefel 4 ac yn edrych ymlaen at gyflawni ei nod gyrfa. Mae'n bleser i'w dysgu!"


Noddwyd Gan

RSM UK Audit LLP

Mae RSM yn darparu gwasanaethau archwilio, treth, ymgynghori. Ni yw'r cyflenwr archwilio mewnol ac allanol mwyaf i golegau ac rydym yn gweithio fel archwiliwr ac ymgynghorydd i rai o'r darparwyr hyfforddiant elusennol a masnachol mwyaf sydd wedi eu hariannu gan yr Asiantaeth Addysg a Sgiliau.

Rydym yn cymryd rhan ymarferol mewn darparu cyngor ar lywodraethu a chynorthwyo sefydliadau i sefydlu strwythurau a dulliau gweithredu effeithiol. Rydyn yn cefnogi byrddau coleg i adolygu eu heffeithlonrwydd.

Rydym yn cyflawni amrywiaeth o archwiliadau cyllido, adolygiadau sefydliadol, adolygiadau o gynlluniau, archwiliadau o ddysgu seiliedig ar waith a phrentisiaeth, yn ogystal ag adolygiadau yn y dosbarth a phenodol lle'r oedd yna bryderon am ddata a darpariaeth, ar gyfer yr asiantaethau cyllido. Rydym hefyd yn gwneud gwaith sicrhau cyllid yn uniongyrchol i ddarparwyr.

Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys TAW a chydymffurfio gyda threth gorfforaethol a gwaith ymgynghorol, cyngor ar uno a chaffaeliadau, gwella'r broses busnes, gwerthuso effaith cymdeithasol, rheoli risg, cynllunio strategol a chyllid corfforaethol.