English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Adeiladwaith

YN ÔL

Llongyfarchiadau James - Prentis y Flwyddyn Adeiladwaith!

Yn ddiweddar, cwblhaodd James Bohana ei brentisiaeth gyda Chris Jones Building and Plastering Contractors, lle mae'n dal i weithio fel plastrwr cymwysedig. Mae James yn boblogaidd gyda'r staff addysgu a'r myfyrwyr fel ei gilydd a chafodd ei enwebu yn 'fyfyriwr y flwyddyn' gan ei gyd-fyfyrwyr yn yr adran blastro; cafodd ei enwebu oherwydd ei ymroddiad a'i benderfyniad i ennill ei gymhwyster plastro.


Noddwyd Gan

Leica Geosystems - lle mae cywirdeb yn hollbwysig

Gyda thros 200 mlynedd o brofiad yn arloesi datrysiadau i fesur y byd, ymddiriedir yng nghynnyrch a gwasanaethau Leica Geosystems gan bobl broffesiynol ledled y byd i'w helpu i ddal, dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth ofodol. Mae Leica Geosystems yn fwyaf adnabyddus am ei amrediad eang o gynnyrch sydd yn dal yn gywir, yn modelu yn gyflym, yn dadansoddi yn hawdd ac yn delweddu a chyflwyno gwybodaeth ofodol.

Mae'r rhai sy'n defnyddio cynnyrch Leica Geosystems pob dydd yn ymddiried ynddynt am eu dibynadwyedd, y gwerth a ddarparant a'r gefnogaeth cwsmer o ansawdd uwch. Wedi ei leoli yn Heerbrugg, Swisdir, mae Leica Geosystems yn gwmni byd-eang gyda degau o filoedd o gwsmeriaid wedi eu cefnogi gan fwy na 3,800 o weithwyr mewn 33 o wledydd a channoedd o bartneriaid wedi eu lleoli mewn mwy na 120 o wledydd o gwmpas y byd. Mae Leica Geosystems yn rhan o Hexagon, Sweden.