English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Adeiladwaith

YN ÔL
manual override of alt text

Llongyfarchiadau Sam- Prentis y Flwyddyn Adeiladwaith!

Cwblhaodd Sam ei NVQ a’i brentisiaeth mewn dim o dro! Roedd yn llawn cymhelliant ac yn awyddus i lwyddo. Fel dysgwr aeddfed, ymunodd Sam â’r Diploma lefel 2 cyn y brentisiaeth gan ei gwblhau’n rhwydd, gan gynnal ei ddiddordeb a’i frwdfrydedd yn y pwnc. Am gyfnod, bu’n cadw cydbwysedd rhwng ymrwymiadau teuluol, gwaith a’r brentisiaeth. Cwblhaodd Sam ei NVQ mewn cwpwl o fisoedd ac mae wedi parhau i ddysgu wrth fynychu cyrsiau byr. Mae Sam bellach yn hunangyflogedig ar ôl iddo sefydlu ei fusnes plymio ei hun. Nid yw’n syndod bod ei fenter yn ffynnu gan ei fod mor ymroddgar.
Noddwyd Gan

Leica Geosystems - lle mae cywirdeb yn hollbwysig

Gyda thros 200 mlynedd o brofiad yn arloesi datrysiadau i fesur y byd, ymddiriedir yng nghynnyrch a gwasanaethau Leica Geosystems gan bobl broffesiynol ledled y byd i'w helpu i ddal, dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth ofodol. Mae Leica Geosystems yn fwyaf adnabyddus am ei amrediad eang o gynnyrch sydd yn dal yn gywir, yn modelu yn gyflym, yn dadansoddi yn hawdd ac yn delweddu a chyflwyno gwybodaeth ofodol.

Mae'r rhai sy'n defnyddio cynnyrch Leica Geosystems pob dydd yn ymddiried ynddynt am eu dibynadwyedd, y gwerth a ddarparant a'r gefnogaeth cwsmer o ansawdd uwch. Wedi ei leoli yn Heerbrugg, Swisdir, mae Leica Geosystems yn gwmni byd-eang gyda degau o filoedd o gwsmeriaid wedi eu cefnogi gan fwy na 3,800 o weithwyr mewn 33 o wledydd a channoedd o bartneriaid wedi eu lleoli mewn mwy na 120 o wledydd o gwmpas y byd. Mae Leica Geosystems yn rhan o Hexagon, Sweden.