English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Peirianneg & Gweithgynrhyrchu

YN ÔL

Noddwyd Gan

Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Rhanbarth Glannau Merswy a Gogledd Cymru

Wedi ei sefydlu yn 1847 mae gan yr ‘Institution of Mechanical Engineers’ rhai o’r peirianwyr enwocaf y byd o fewn eu cofnodion hanes. Mae yn un o’r sefydliadau sydd yn tyfu’n gyflymaf. Gyda Phencadlys yn Llundain mae gennym weithgareddau rhyngwladol a dros 115,00 o aelodau mewn 140 wahanol wlad yn gweithio yng nghalon diwydiannau pwysig a deinamig, gan gynnwys moduron, rheilffyrdd, awyrofod, meddygaeth, ynni ac adeiladu.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a phobl ifanc yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr. Gweithgareddau fel ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau a chystadlaethau yn cael eu cynnal gyda llysgenhadon STEM ar gael i gynnig cyngor a rhannu profiad.

Gydag o gwmpas 3,000 o aelodau yn ein hardal mae Rhanbarth Glannau Merswy a Gogledd Cymru yn weithgar iawn gyda chefnogaeth i ddigwyddiadau STEM. Yn ogystal â noddi gwobrau rydym yn cynnig cymorth i ysgolion a cholegau i fyfyrwyr sydd yn ystyried gyrfa mewn peirianneg.