English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Peirianneg & Gweithgynrhyrchu

YN ÔL
manual override of alt text

Llongyfarchiadau Eva! Prentis y Flwyddyn - Peirianneg & Gweithgynrhyrchu

Yn fyfyriwr a chanddi dalent naturiol, dilynodd Eva lwybr cyflym at Lefel 4 mewn Diploma Cenedlaethol Uwch (HNC) yn rhan o’i Fframwaith prentisiaeth a hynny’n deyrnged i’w thalent anhygoel a’i gwaith caled.

Gan gwblhau’r HNC gyda Rhagoriaeth mae hi wedi mynd ymlaen i ddechrau Gradd Prentisiaeth Lefel 5. Mae ei chyfraniad yn cael ei werthfawrogi’n arw yn ei gweithle, International Safety Components, ac mae hi bob amser yn anelu at ragori yn ei hastudiaethau beth bynnag fo’r dasg. Mae hi’n hynod o weithgar ac mae hi bob amser yn ennill graddau Rhagoriaeth wrth gwblhau tasgau ac yn eu cwblhau mewn ffordd eithriadol o broffesiynol.

Yn ôl Daniel Yates, Rheolwr Peirianneg yn International Safety Components (ISC): “Mae Eva yn brentis talentog yma yn ISC, mae hi wedi mynd o nerth i nerth yn cynorthwyo a rheoli

prosiectau dylunio a phrosiectau peirianneg gwahanol gan ddefnyddio’i chreadigrwydd a’i gallu i ddylunio. Mae wedi cynorthwyo gydag adnewyddu dyluniad un o’n Dolenni cyswllt enwog a rheoli ei phrosiect datblygu ei hun yn gwella dyluniad ein system angori cludadwy. Mae Eva hefyd wedi arddangos ei gallu arbennig i ddylunio wrth gynorthwyo ein hadran farchnata i ailddatblygu ein pecynnau cynnyrch er mwyn gwella’r steil, yr ymarferoldeb a’r ailgylchu.’

Wedi hen arfer llwyddo, daeth Eva yn ail yn rowndiau terfynol Cystadlaethau Sgiliau Cymru yn y gystadleuaeth Dyluniad Peirianneg Mecanyddol drwy Gymorth Cyfrifiadur, a gynhaliwyd gan Golegau Gwent yng Nghaerdydd yn Ionawr 2019. Ar y pryd dywedodd: “Dwi wedi mwynhau dylunio erioed a dwi’n caru’r ffordd mae dylunio a pheirianneg yn asio a dyma yn ei hanfod ydy Cynllunio Drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD). Byddwn wrth fy modd yn bod yn beiriannydd dylunio, felly mae hyn yn sicr wedi bod yn hwb i fy ngyrfa a hefyd wedi rhoi hwb i fy hyder wrth i mi gyflawni fy nodau.”
Noddwyd Gan

Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Rhanbarth Glannau Merswy a Gogledd Cymru

Wedi ei sefydlu yn 1847 mae gan yr ‘Institution of Mechanical Engineers’ rhai o’r peirianwyr enwocaf y byd o fewn eu cofnodion hanes. Mae yn un o’r sefydliadau sydd yn tyfu’n gyflymaf. Gyda Phencadlys yn Llundain mae gennym weithgareddau rhyngwladol a dros 115,00 o aelodau mewn 140 wahanol wlad yn gweithio yng nghalon diwydiannau pwysig a deinamig, gan gynnwys moduron, rheilffyrdd, awyrofod, meddygaeth, ynni ac adeiladu.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a phobl ifanc yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr. Gweithgareddau fel ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau a chystadlaethau yn cael eu cynnal gyda llysgenhadon STEM ar gael i gynnig cyngor a rhannu profiad.

Gydag o gwmpas 3,000 o aelodau yn ein hardal mae Rhanbarth Glannau Merswy a Gogledd Cymru yn weithgar iawn gyda chefnogaeth i ddigwyddiadau STEM. Yn ogystal â noddi gwobrau rydym yn cynnig cymorth i ysgolion a cholegau i fyfyrwyr sydd yn ystyried gyrfa mewn peirianneg.