English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gwallt a Harddwch

YN ÔL

Llongyfarchiadau Sarah McGuiness, Prentis y Flwyddyn - Trin Gwallt a Harddwch. Mae Sarah yn gweithio yn y Cutting Room - Caergybi.

Noddir y wobr Trin Gwallt a Harddwch gan Delyn Safety UK Ltd a noddir Gwobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru gan Babcock International Group.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i'r diwydiant gwasanaethau i gwsmeriaid, yn enwedig busnesau bach, oherwydd y cyfnod clo. Cefnogodd Sarah ei chyflogwr yn ystod y cyfnod hwn drwy gysylltu â chleientiaid i ganslo ac ail-drefnu archebion, i wirio eu lles ac agor y salon yn ystod cyfnod y Nadolig er mwyn i gleientiaid ddod yno i gasglu eu harchebion. Roedd hi'n gallu defnyddio ei sgiliau TG a Chyfathrebu i reoli'r system archebu a'r Cyfryngau Cymdeithasol, roedd hi hefyd yn sicrhau bod y tîm yn cadw mewn cysylltiad ar Messenger a WhatsApp.


Noddwyd Gan

Delyn Safety UK Ltd

Deilliwyd Delyn Safety Uk Ltd o ddealltwriaeth rhwng grŵp o bobl; hyfforddwyr ac ymgynghorwyr diogelwch o'r radd flaenaf yn trafod sut i ddarparu gwasanaeth i ystod amrywiol o gleientiaid a diwydiannau.

Mae ein rhaglenni yn cynnig hyfforddiant syml, cost effeithiol a gwasanaeth ymgynghori o'r safon uchaf i'r rhai sydd eisiau rheoli mewn modd mwy effeithiol a hyrwyddo newid diwylliant o fewn eu sefydliadau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth llawer ehangach.

Y nod yw cynorthwyo busnesau i gyrraedd y lefelau cydymffurfio ac arfer da maen nhw'n dyheu amdanynt a gwneud busnesau yn rhai mwy diogel a phroffidiol i bawb sy'n ymwneud â nhw.

Rydym yn cael gwared â'ch straen a'ch pryderon drwy ddarparu gwasanaethau cefnogi iechyd a diogelwch, cefnogaeth amgylcheddol, rheolaeth ISO a hyfforddiant. Mae gweithle diogel yn weithle cynhyrchiol, ac rydym yn cynnal asesiad risg llawn o'ch adeiladau i sicrhau fod hyn yn wir.

Mae Delyn Safety Ltd yma i ddarparu gwasanaethau ymgynghori wedi eu teilwra wedi eu cynllunio gyda'ch cwmni a'ch adeiladau mewn golwg. Galwch ni ar 01352 756114, pa mor fach bynnag eich ymholiad, a byddwn yn eich helpu drwy ddarparu datrysiad diogelwch.