English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gwallt a Harddwch

YN ÔL
manual override of alt text

Llongyfarchiadau Jay, Prentis y Flwyddyn - Trin Gwallt a Harddwch.

Mae James wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2, 3 4 mewn trin gwallt a hefyd cymhwyster lefel 2 mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid. Cwblhaodd yr holl dasgau a wnaeth ar gyfer ei brentisiaeth yn brydlon ac i safon eithriadol o uchel.

Ar hyn o bryd mae’n driniwr gwallt hunangyflogedig, mae gan James gleientiaid selog. Yn un i beidio â gorffwys ar ei rwyfau, mae wedi dechrau nawr ar yrfa newydd mewn nyrsio gan barhau hefyd i weithio yn y salon.

Yn ddiweddar treuliodd James gyfnod yn yr Ysbyty ond er gwaethaf hyn mae wedi parhau i astudio ar gyfer ei gymhwyster trin gwallt yn ogystal â’i gymhwyster nyrsio. Mae’n benderfynol o lwyddo yn y ddau faes iddo gael datblygu ei alluoedd a datblygu ymhellach yn yrfaol.