English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

YN ÔL

Llongyfarchiadau Olwen, Prentis y Flwyddyn - Iechyd a Gofal

Yn ystod ei phrentisiaeth, yn ogystal â meithrin ei sgiliau ei hun, roedd Olwen yn fentor i'w chyd-weithwyr, gan eu cynorthwyo gydag agweddau a oedd yn peri trafferth iddynt. Drwy gydol ei phrentisiaeth, gwnaeth Olwen amser i annog a thawelu meddyliau aelodau llai hyderus o'r staff, gan feithrin sgiliau pobl eraill yn ogystal â'i sgiliau ei hun.


Noddwyd Gan

CARELINK HOMECARE SERVICES LTD

Sefydlwyd Carelink Homecare Services Ltd yn 1988 gyda'r bwriad clir o ddarparu'r ansawdd uchel o ofal, i'r rhai sydd ei angen fwyaf. Drwy ein tîm ymroddedig o Bobl Broffesiynol ym maes Gofal Iechyd, rydym ar hyn o bryd yn darparu gofal cartref yn ardaloedd Môn a Chonwy i dros 250 o Unigolion wedi eu Cefnogi ar sail 24/7, 365 dydd y flwyddyn a hefyd yn darparu staff ar gyfer Amgylchedd Byw gyda chefnogaeth Hafan Cefni yn Llangefni.

Mae ein Gofalwyr yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i oedolion o 18 oed i fyny. Mewn un ardal ar ynys Môn yn unig, bydd gennym yn fuan 5 person sydd dros eu cant oed sydd i gyd yn elwa o gael eu hannibyniaeth, preifatrwydd a'u hurddas wedi ei barchu drwy gael eu cefnogi i fyw yn eu cartrefi eu hunain.

Mae ethos rhagoriaeth Carelink yn cael ei adlewyrchu bob amser yn ein bwriad i ddarparu'r gofal mwyaf effeithiol posib i'r Unigolion a Gefnogir gennym a'u teuluoedd, gan greu'r lleiafswm o darfu ar rwtinau arferol, gan annog annibyniaeth a galluogi ffordd o fyw boddhaus gyda chymorth arbenigol pan fo angen.

Mae Carelink yn falch iawn o'i ymrwymiad i ddatblygu ei bobl. Yn wir, mae gweithwyr Carelink wedi ennill Prentis y Flwyddyn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 2015 2018 (a phrentis y Flwyddyn cyffredinol Coleg Menai yn 2015). Mae ein tîm Rheoli Gofal i gyd wedi eu dyrchafu o'n tîm gofal, gan gwblhau eu hyfforddiant gofal Cymdeithasol hyd at Lefel 5 ar hyd y ffordd. Ni welwn ofal fel swydd, gwelwn ef fel proffesiwn, wedi ei staffio gan bobl broffesiynol, sydd yn darparu rhagoriaeth bob adeg ac yn rhoi'r Unigolion wedi eu Cefnogi wrth galon pob dim a wnawn.