English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Lletygarwch

YN ÔL

Sion sydd wedi ennill Prentis y Flwyddyn 2021. Mae Sion yn cogydd talentog sydd yn diweddar wedi cychwyn swydd Newydd yn Ty’n Rhos Country House Hotel ger Caernarfon


Noddwyd Gan

Go North Wales

Mae Twristiaeth Gogledd Cymru yn un o brif sefydliadau twristiaeth y Deyrnas Unedig, yn cefnogi busnesau ar draws Gogledd Cymru. Ein nod yw tyfu a chynnal diwydiant twristiaeth ffyniannus a chynaliadwy yng Ngogledd Cymru.

Mae gennym dros 30 mlynedd o brofiad o gefnogi busnesau Gogledd Cymru i ddatblygu a chynnal diwydiant twristiaeth cynaliadwy a marchnata'r rhanbarth i ymwelwyr. Rydym yn hybu Gogledd Cymru fel cyrchfan drwy'r flwyddyn, gan ganolbwyntio adnoddau ar farchnadoedd, tiriogaethau a sianeli sy'n cynrychioli'r potensial gorau ar gyfer twf. Mae ein hymgyrchoedd wedi eu hintegreiddio ar draws y digidol, cymdeithasol, print, e-gyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a digwyddiadau.

Mae gennym dros 1400+ o aelodau o fewn y diwydiant twristiaeth neu yn gysylltiedig ag ef, gan gynnwys darparwyr llety, atyniadau, gweithgareddau, bwyd a diod, manwerthu a gweithredwyr digwyddiadau. Hefyd cyflenwyr sy'n cynnig ystod o gynnyrch a gwasanaethau ar gyfer y diwydiant twristiaeth.

Gyda'n gilydd rydym yn gymuned ddeinamig a llwyddiannus o fusnesau wedi eu huno gyda phwrpas cyffredin - diwydiant twristiaeth llwyddiannus a chynaliadwy yng Ngogledd Cymru.