English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Lletygarwch

YN ÔL
manual override of alt text

Llongyfarchiadau Jo! Prentis y Flwyddyn - Lletygarwch

Cychwynnodd Joanne ar ei thaith hyfforddi ym mis Mehefin 2016 wrth gofrestru ar y cwrs Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cegin ac yna aeth ymlaen i gwblhau cwrs Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol yn 2019.

O'r cychwyn cyntaf roedd Joanne wedi ymrwymo'n llwyr i'w gwaith ac roedd yn benderfynol o wneud pob tasg yn llwyddiannus. Mae hi wedi creu prydau bwyd o safon uchel iawn ac wedi dangos ei dawn a'i gallu ar y cymhwyster hwn. Cafodd ei hymrwymiad ei wobrwyo wrth iddi gael ei dyrchafu'n Brif Gogydd Cynorthwyol yn The Albert, Llandudno, ac roedd ei rôl newydd yn ei galluogi i barhau i ddatblygu ac aeth ymlaen i gofrestru ar y cwrs Lefel 3 mewn Goruchwylio ac Arwain ym maes Lletygarwch.

Gweithiodd Joanne yn galed i gyflawni'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. O ganlyniad, mae hi wedi helpu a chefnogi ei chyd-weithwyr yn y tîm i wneud eu cymwysterau NVQ ym maes Lletygarwch.

Mae Joanne wedi bod yn llysgennad gwych ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn y sector lletygarwch. Mae hi'n barod i oresgyn pob her ac yn dangos empathi tuag at eraill ac yn eu helpu i lwyddo hefyd.