English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Technoleg Gwybodaeth a Digidol

YN ÔL

You must use YouTube or Vimeo video URLs. Be sure to use the full video URL, and not a channel or short URL

manual override of alt text

Llongyfarchiadau Zak - Prentis y Flwyddyn - Technoleg Gwybodaeth a Digidol

Cwblhaodd Zak ei brentisiaeth gyda Rawson Digital lle roedd yn llawn cymhelliant i sefydlu ei le yn y cwmni a phrofi ei hun yn weithiwr dibynadwy a deinamig, drwy gymhwyso ei wybodaeth a datblygu sgiliau ymarferol yn y gweithle.

Bob amser yn gadarnhaol iawn doedd dim yn ormod o drafferth ar gyfer Zak. Cymerodd amser i sicrhau fod ei waith o ansawdd uchel a thrwy gydol ei brentisiaeth mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan ei gyflogwyr ac mae wedi mynd y tu hwnt i'w disgwyliadau.

Yn ystod y cyfnod clo, cadwodd Zak ei gymhelliant yn uchel er gwaetha cyfnod o ffyrlo a chwblhaodd ei waith theori, galluogodd hyn iddo yn gyflym gasglu tystiolaeth ymarferol a chwblhau'r brentisiaeth hon pan ddychwelodd i'r gweithle.