English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Technoleg Gwybodaeth a Digidol

YN ÔL

Jasmine sydd wedi curo Prentis y Flwyddyn ym maes Technoleg Gwybodaeth a Digidol. Mae hi'n gweithio i Tute Education Ltd a wedi cwbwlhau ei prensisiaeth. Llongyfarchiadau Jas!


"Mae cyfraniad Jasmine i Tute wedi bod yn werthfawr iawn, yn enwedig yn ystod y flwyddyn anarferol hon. Bu i ni gymryd rhan yng Ngwobrau safon y diwydiant BETT yn y categori ymateb i Covid-19 ac roedd gofyn cyflwyno fideo a datganiad ysgrifenedig. Aeth Jas ati i greu'r fideo ac roedd Tute ymhlith 8 yn unig (yn cynnwys y BBC!) i gyrraedd y rhestr fer- tipyn o gamp i'r cwmni. Heb gyfraniad Jas, ni fydden ni wedi gallu cymryd rhan. Rydyn ni hefyd wedi cyrraedd rhestr fer mewn gwobr Buddsoddwyr mewn Addysg ac roedd cyfraniad Jas yn hollbwysig unwaith eto.


Noddwyd Gan

View Creative Agency

Mae View Creative Agency "VCA" yn asiantaeth creadigol gwasanaeth llawn wedi ei lleoli yng Ngogledd Cymru. Ers ein cychwyniad yn 1999 rydym wedi bod yn cynnig gwasanaeth wedi ei deilwra i’n cleientiaid gan eu cefnogi gyda brandio a marchnata digidol.

Rydym yn dîm eithaf mawr o 20 sydd yn cynnwys arbenigwyr marchnata digidol, animeiddwyr, cynhyrchwyr fideo, datblygwyr gwe, dylunwyr, darlunwyr a ffotograffwyr sydd i gyd yn gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd, gan rannu sgiliau a syniadau o bob lefel, gan groesi disgyblaethau yn aml a bob amser yn meddwl yn ddargyfeiriol. Mae bod yn asiantaeth boutique yn golygu fod cleientiaid yn siarad yn uniongyrchol gyda'r bobl sydd yn gweithio ar eu gwaith creadigol yn hytrach na gweinyddwr cyfrif. Golyga hyn bod y tîm prosiect VCA yn clywed llais a barn y cleient yn uniongyrchol a gallant yn hawdd drosi gweledigaeth y cleient yn eiriau, delweddau, gwefannau ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.