English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Diwydiannau’r Tir

YN ÔL
manual override of alt text

Llongyfarchiadau Hari! Prentis y Flwyddyn - Diwydiannau’r Tir

Cyn ei brentisiaeth roedd Hari wedi gweithio yn flaenorol gydag ychydig o ffermydd lleol ond daeth yn ôl i weithio ar y fferm gartref er mwyn gwneud ei brentisiaeth. Mae gan Hari sgiliau ymarferol gwirioneddol dda ac mae'n dechrau rhedeg y busnes gyda'i fam.

Er gwaethaf y ffaith i'r fferm dorri nôl mewn blynyddoedd diweddar, llwyddodd Hari i wneud ei farc ar y busnes gan ddewis i ddod â defaid Romney i mewn, sydd â statws diadell o iechyd da wedi ymchwil helaeth i wahanol fridiau defaid.

Mae gan Hari awch am ddysgu a datblygu ei sgiliau. Mae'n aml yn mynychu sesiynau hyfforddi, gweminarau ar-lein ac yn mwynhau darllen i ddyfnhau ei wybodaeth. Gwnaeth Hari gais i'r rhaglen Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, ac roedd yn un o ddim ond 13 o bobl a ddewiswyd. Graddiodd Hari yn ddiweddar o'r Academi Amaeth wedi mynychu sesiynau preswyl ac ar-lein a derbyn hyfforddiant, mentora a chefnogaeth.