English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

RHEOLAETH, GWASANAETHAU BUSNES A MANWERTHU

YN ÔL

Seren sydd wedi curo Prentis y Flwyddyn ym maes Rheolaeth, Gwasanaethau Busnes a Manwerthu. Mae Seren yn gweithio i Heddlu Gogledd Cymru a wedi cwbwlhau ei prensisiaeth yn diweddar.

Llongyfarchiadau Seren!


Noddwyd Gan

Gwesty'r Royal Oak, Betws-y-Coed

Fel partneriaid hir-dymor i Grwp Llandrillo Menai rydym wedi gweld llawer o aelodau'n tîm yn dilyn y llwybr prentisiaeth ac yn disgleirio yn eu rolau a'u gyrfau.

Mae ein gwerthoedd yn cwmpasu ethos lleol, tymhorol, a ffres ar draws ein holl allfeydd bwyd. Mae sgiliau a gwybodaeth pobl ifanc leol a all ddathlu'r ymdeimlad hwnnw o le, o'r fan y gweithiant a'r lle maent yn byw, yn ffurfio cysylltiadau hyd yn oed yn gryfach gyda'r diwydiant twristiaeth ar draws y rhanbarth.

Yn fusnes teuluol annibynnol, mae'r Royal Oak a'i ganolfannau cysylltiedig yn gwybod am fanteision datblygu sgiliau ymhlith ein pobl a'r fantais mae hynny yn ei ddwyn i'r diwydiant lletygarwch ar draws Gogledd Cymru gyfan. Mae gennym gyfrifoldeb i gefnogi a chynnig y cyfleoedd hynny i'r bobl sy'n gweithio drosom ac mae'r Wobr hon yn sicrhau ein bod yn dathlu'r llwyddiant hwnnw gyda'r holl brentisiaid sydd yn ymrwymedig i ddatblygiad personol.