English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gwasanaethau Busnes & Rheolaeth

YN ÔL
manual override of alt text

Enillydd Prentis y Flwyddyn Prentis y Flwyddyn - Gwasanaethau Busnes & Rheolaeth

Mae Dewi wedi'i gyflogi gan Babcock International Group yn RAF y Fali. Cofrestrodd fel prentis yn 2016 a gwneud cynnydd cyflym i fod yn dechnegydd cymwysedig yn trwsio a chynnal a chadw awyrennau Hawk T2, sy'n cael eu defnyddio i hyfforddi holl beilotiaid awyrennau cyflym y dyfodol.

Yn uchelgeisiol bob amser, mae Dewi'n cyflawni ei ddyletswyddau i'r lefel uchaf posibl ac mae'n llawn cymhelliant i wneud rhagor o gynnydd a chymryd mwy o gyfrifoldeb.

Mae'n amlwg ymhlith ei gyfoedion, yn aml yn cefnogi ei gydweithwyr ac ar hyn o bryd mae'n mentora prentis newydd, gan sicrhau ei fod yn deall gwerthoedd y sefydliad a'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â rôl technegydd awyrennau.

Er mwyn datblygu ei hun cofrestrodd Dewi am brentisiaeth Diploma mewn Arwain Tîm Lefel 2, a gwblhaodd i safon uchel. Dangosodd hunan gymhelliant, nid oedd angen fawr ddim goruchwylio arno ac roedd yn cael marciau uchel iawn yn gyson. Cyflwynodd enghreifftiau rhagorol o dystiolaeth o'r gweithle i gefnogi ei ddatganiadau hefyd.

Ers hynny mae wedi mynd ymlaen i gwblhau cwrs Diploma mewn Rheoli Lefel 3 a nawr mae'n benderfynol o wneud rhagor o hyfforddiant galwedigaethol ar Lefel 4.

Adlewyrchir aeddfedrwydd Dewi yng nghyfrifoldebau ei swydd a'r modd diwyd yr aeth ati i ennill ei gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.
Noddwyd Gan

Gwesty'r Royal Oak, Betws-y-Coed

Fel partneriaid hir-dymor i Grwp Llandrillo Menai rydym wedi gweld llawer o aelodau'n tîm yn dilyn y llwybr prentisiaeth ac yn disgleirio yn eu rolau a'u gyrfau.

Mae ein gwerthoedd yn cwmpasu ethos lleol, tymhorol, a ffres ar draws ein holl allfeydd bwyd. Mae sgiliau a gwybodaeth pobl ifanc leol a all ddathlu'r ymdeimlad hwnnw o le, o'r fan y gweithiant a'r lle maent yn byw, yn ffurfio cysylltiadau hyd yn oed yn gryfach gyda'r diwydiant twristiaeth ar draws y rhanbarth.

Yn fusnes teuluol annibynnol, mae'r Royal Oak a'i ganolfannau cysylltiedig yn gwybod am fanteision datblygu sgiliau ymhlith ein pobl a'r fantais mae hynny yn ei ddwyn i'r diwydiant lletygarwch ar draws Gogledd Cymru gyfan. Mae gennym gyfrifoldeb i gefnogi a chynnig y cyfleoedd hynny i'r bobl sy'n gweithio drosom ac mae'r Wobr hon yn sicrhau ein bod yn dathlu'r llwyddiant hwnnw gyda'r holl brentisiaid sydd yn ymrwymedig i ddatblygiad personol.