English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

PRENTIS Y FLWYDDYN

YN ÔL

Dyma sut cafodd Sion Wyn Owen wybod ei fod wedi ei ddewis yn 'Brif Brentis y Flwyddyn 2021' - 'dan ni'n meddwl ei fod o wrth ei fodd!

Diolch i ti Sion am adael i ni gyhoeddi'r fideo hwn - doedd gan Sion ddim syniad beth oedd yn digwydd. Llongyfarchiadau i bob un o'r enillwyr, enwebeion, noddwyr a phawb sydd wedi pleidleisio!


Noddwyd Gan

Babcock International Group

Mae Babcock yn un o brif ddarparwyr y gwasanaethau peirianegol cymhleth sy'n achub bywydau, diogelu cymunedau ac amddiffyn ein gwlad.

Rydym yn canolbwyntio ar dair marchnad a reoleiddir yn fanwl – amddiffyn, y gwasanaethau brys a gwasanaethau niwclear sifil. Trwy hyn, rydym yn darparu gwasanaethau hanfodol ac yn rheoli asedau cymhleth yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Rydym yn bartner dibynadwy sy'n deall bod cyfraniad ein technoleg, ein harbenigedd, ein hisadeiledd a'n hasedau'n hollbwysig i lwyddiant ein cwsmeriaid.

Gyda'i arbenigedd diguro, mae Babcock Aviation yn darparu gwasanaethau hanfodol ym maes hedfanaeth i'r sector sifil a'r sector amddiffyn