English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gwobr Arbennig

YN ÔL

Amdan y wobr

Mae'r unigolion ar y rhestr fer ar gyfer Prentis y Flwyddyn - Gwobr Arbennig wedi eu dethol am eu cyflawniad personol, gwaith yn y gymuned neu eu cyfraniad i'r gweithle yng nghyd-destun y pandemig covid-19.

Llongydafrchiadau Sarah, Prentis y Flwyddyn - Gwobr Arbennig

Enwebwyd Sarah gan Karen Walker Jones yn Busnes@LlandrilloMenai: "Mae'n anhygoel gweld sut mae Sarah wedi gallu cwblhau ei chymhwyster lefel 4 a hynny drwy ddefnyddio ffôn symudol yn bennaf. Mae hi wedi gofalu am ddau o blant ifanc, cynorthwyo gyda gwaith addysgu gartref yn ogystal â datblygu ei sgiliau iaith Gymraeg er mwyn cynorthwyo'r plant gyda'u gwaith cartref. Daliodd ati i gefnogi ei chyflogwr, tîm y salon a'r gymuned, a gwneud hynny gyda meddylfryd positif drwy gydol y cyfnod."


Noddwyd Gan

Griffiths

Wedi ei sylfaenu yn 1968, mae Griffiths yn un o'r contractwyr peirianneg sifil a rheilffordd blaenllaw sy'n gweithio ledled Cymru, y Canolbarth a De-Orllewin Lloegr. Gyda throsiant blynyddol o tua £225m, mae ein 1000+ o weithwyr cyflogedig, wedi eu hyfforddi, ymroddedig a medrus iawn yn darparu datrysiadau i gleientiaid sydd yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Network Rail, Highways England, awdurdodau lleol, Cwmnïau Cyfleustodau a sefydliadau sector preifat dethol.

Yn 2018, daeth Griffiths yn rhan o Tarmac, busnes deunyddiau adeiladau cynaliadwy mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig ac yn is-gwmni a berchnogir yn llwyr o CRH. Mae gan Griffiths dros 1,000 o weithwyr yn gweithredu ar draws 200 o safleoedd neu gynlluniau ar unrhyw adeg neilltuol.