English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Hyfforddeiaeth

YN ÔL

Llongyfarchiadau Josh, Hyfforddeiaeth y Flwyddyn!

Llwyddodd Josh yn nau brawf ffitrwydd cyntaf yr RAF a galluogodd hynny iddo hoelio ei sylw ar baratoi at yr Ymweliad Ymgyfarwyddo Cyn-recriwtio, a oedd yn para tridiau, yng nghanolfan yr RAF yn Halton. Cwblhaodd y Cwrs Ymwybyddiaeth Filwrol yn llwyddiannus fis Mawrth 2020. Fis Chwefror 2020, llwyddodd Josh yn y profion mynediad a oedd yn caniatáu iddo ddechrau ar ei yrfa yn yr RAF. Fel yr oedd y Deyrnas Unedig yn dechrau ar y cyfnod clo cyntaf, roedd Josh yn dechrau ar gam cyntaf ei yrfa filwrol, sef deg wythnos o hyfforddiant sylfaenol yng nghanolfan yr RAF yn Halton, Swydd Buckingham.


Noddwyd Gan

North Wales Training

Fel darparwr hyfforddiant, gwasanaethau datblygu a dysgu blaenllaw, gall Hyfforddiant Gogledd Cymru ddylunio, darparu a gwerthuso ystod eang o wasanaethau hyfforddi a staffio a chynnig arlwy eang o ddarpariaeth yn cynnwys:

Hyfforddiaethau - Rydym yn arbenigo mewn darparu Rhaglenni Hyfforddiaethau sy'n rhoi'r sgiliau y mae pobl ifanc eu hangen i ddechrau eu gyrfaoedd, gan gynnwys ymuno â'r lluoedd. Mae rhaglen Hyffordiaeth yn gychwyniad perffaith ar gyfer addysg bellach, Prentisiaeth neu waith.

Prentisiaethau - Rydym yn cynnig ystod o Brentisiaethau wedi eu llunio i weddu llawer o wahanol weithleoedd. Os ydych chi eisiau gwella eich sgiliau, yna mae'n bosib fod yr union beth yma i chi.

Kickstart - Fel sefydlad sydd wedi ei gymeradwyo i gynnig gwasanaeth Porth gallwn gefnogi cyflogwyr sydd eisiau creu lleoliad gwaith gyda chymhorthdal llawn am 6-mis ar gyfer person 16-24 oed.